Түүхийн тухай

1997

Үйлдвэр байгуулагдсан

Дэлгэрэнгүй
2005

ISO9001 стандартын чанарын удирдлагын тогтолцоо

Дэлгэрэнгүй
2014

TPPT анагаах ухааны шинэ бүтээлийн патент авсан

Дэлгэрэнгүй
2020

Шанхай теоремийн химийн технологийн ХХК-ийг үүсгэн байгуулсан.
Экспортлох ажил

Дэлгэрэнгүй
2018

Үйлдвэрийн өргөтгөл

Дэлгэрэнгүй